2-3-årsavdelningen

barn och pedagog undersöker sand på ljusbordVårt mål är att alla barn ska känna glädje och trygghet i förskolan och möjligheter att få uppleva många situationer där känslan av att lyckas är stor.

Arbete i mindre grupper

Vi jobbar i mindre barngrupper så att alla barn kan få göra sin röst hörd. Barnen upplever olika aktiviteter och upplevelser i ett undersökande för att utveckla deras kunskaper i olika läroprocesser.

Att jobba i mindre grupper ger barnen möjlighet att få uttrycka sig och att finna en plats och identitet i gruppen. Alla barn får prova och vara med på olika aktiviteter och känna sig delaktiga i våra projekt och förmedla glädje med det. Våra projekt baseras på och utgår utifrån barnens intresse.

Vi har även samlingar i mindre grupper så att alla barn är delaktiga. Där ger vi pedagoger alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser och tränar rim och ramsor för att stimulera barnets språkutveckling.

Vi går ofta på upptäcktspromenader i mindre grupper för att utforska förskolans närområde som bjuder på mycket spännande. Under våra upptäckspromenader fångar vi upp barnens frågor och utmanar sedan vidare utifrån dessa på avdelningen. Vi strävar efter att utöka barnens kunskaper och intresse för att grundlägga en respekt samt väcka ett långvarigt intresse för naturen och vikten av återvinning.

Innemiljön

Våra innemiljöer är ständigt i förändring vilket alltid utgår utifrån barnens intresse. Vi observerar vad barnen fastnar för och ändrar miljön för att ge dem ytterligare utmaningar. Allt material är placerat i barnens höjd så att de alltid är tillgängligt för barnen.

Avdelningen består av:

  • En ateljé med olika stationer där kan barnen utforska och experimentera med olika material och verktyg som t.ex. återvinningsmaterial, lera, trolldeg, fingerfärg, vattenfärg, olika rit- och målarverktyg, mönstersaxar, olika slags papper, lim etc.,
  • Ett litet eget bibliotek med en pusselhörna vilket är väldigt uppskattat av barnen. Här finns även två byggstationer med olika slags byggmaterial,  samt en ”rum i rummet” hörna där barnen leker olika rollekar.
  • Ett musik- och rörelse rum där har vi även vilostund.
  • Ett experimentrum med massor av möjligheter till varierande utforskande och laborerande.
  • 4 barn ritar tillsammans

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att berätta om barnen och deras olika sätt att erövra omvärlden. Den pedagogiska dokumentationen är ett bra verktyg för oss pedagoger att se barnens läroprocesser och har varit till stor hjälp för att synliggöra barnens lärande. Vi har alltid återkoppling tillsammans med barnen.

2 barn undersöker vattenfall

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan