Glädjen, Norlandia förskolor

Norlandia Förskolor Glädjen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Genom vårt pedagogiska arbete, gastronomiska måltider och nära samverkan med vårdnadshavare uppmuntrar och inspirerar vi varje barn till en livslång lust till lek och lärande. Vi utgår alltid från barnets delaktighet, inflytande och intressen. Vi ser barnets förmågor, bakgrund och kompetenser som en tillgång i samspel och lärande i barngruppen. Vi lägger grunden för framtidens samhälle där barnet inges förståelse och respekt för människan oavsett bakgrund.

Glädjen ligger i centrala Sigtuna och erbjuder ca 75 förskoleplatser fördelade på tre block (sex avdelningar). Glädjen är inrymd i en nybyggd, modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Vi har en stor utegård med planteringar, utomhusleksaker och motorikbana där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker. Våra unika Norlandia Familjetjänster som tex matlådor, barnvaktstjänster och blöjabonnemang underlättar småbarnsfamiljers vardag.

Vi har idag inga lediga platser, fullt för tillfället! - Platsanmälan kan göras via Sigtuna kommun. Kostnaden för er som förälder är samma som en kommunal förskola, dvs maxtaxan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation