För dig som förälder

 

Föräldrasamråd

Enligt Skollagen 2010 och Läroplan för förskolan, Lpfö98/2010 ska förskolan erbjuda  föräldrar möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Vid varje förskola ska det finnas ett forum för samråd med föräldrar. Samrådet består av representanter från föräldragruppen, en personalrepresentant och förskolechefen. Alla föräldrar är välkomna att delta på samrådets möten. Minnesanteckningar från det senaste mötet hittar man här  till höger.

Under hösten 2016 har vi  ett möte måndagen den 24 oktober och  under våren bjuder vi in till den13 februari och den 3 april. Mötena börjar 18.00 och pågår som längst till 19.30.

Servicedeklaration

Det finns nu Servicedeklarationer som beskriver kommunens åtaganden. Dessa hittar ni på kommunens hemsida i det högra fältet, där klickar ni er vidare till förskolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument