För dig som förälder

Karusellen, Ängsbo och Hällsbo tillhör samma verksamhetsområde i Sigtuna stad.

Förskolornas uppdrag är att ha en verksamhet som ger barnen en trygg, rolig och lärande miljö där de utvecklas positivt. Vårt mål är att ha en god föräldrasamverkan, den dagliga föräldrakontakten är därför viktig för oss.

Övriga exempel på föräldrasamverkan är utvecklingsamtal och föräldramöten. Varje avdelning ordnar olika sammankomster tex Drop-in(fika), grillkväll, vernissage mm. I området finns ett föräldraforum för föräldrasamverkan och diskussioner.

Läroplanen för förskolan (Lpfö) säger:

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation