Lyckan

Från Hösten 2016 består Lyckan av två hemvister, Lyckan Blå och Lyckan Röd. Vi arbetar  tillsammans som ett arbetslag.

Verksamheten bygger på ett projektinriktat  arbetssätt vilket leder till ett mångsidigt och kreativt lärande.

Så här arbetar vi i arbetslaget:

Kl 7.30 - 9:00 är båda grupperna  tillsammans.

9:00 delar vi oss och arbetar utifrån respektive hemvist.

På eftermiddagarna slår vi samman grupperna kl 14.30.

Med vårt arbetssätt skapar vi en trygg gemenskap och vi-känsla i både barn- och personalgruppen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation