Allmän information

Ansvar

 • Barnen är olycksfallsförsäkrade fr o m första inskolningsdagen.
 • Uppsägning, ändring av omsorgstid, platsansökan mm. Se under länkar "Blanketter". 
 • Barnen får aldrig lämnas eller hämtas utan att någon av personalen är underrättad. Om någon för oss främmande person ska hämta barnet vill vi att ni meddelar oss detta i förväg.
 • När föräldrarna är på förskolan är de ansvariga för barnen.  

Personal

 • Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt, gäller även elever och vikarier. Tystnadsplikten innebär att vi inte får prata om ert barn utanför personalgruppen utan att ni föräldrar har gett ert medgivande.
 • All personal som anställs på förskolorna måste lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
 • Vi har anmälningsplikt om vi märker att barnet far illa. 

Övrigt

 • Carin Ljungberg, specialpedagog, sammarbetar med förskolorna i Sigtuna stad.
 • Förskolan har under 2010 påbörjat ett samarbete med socialtjänsten i Sigtuna Kommun.
 • I kommunen finns pedagogcentrum med tal - specialpedagoger och barnpsykologer som hjälper förskolorna vid behov.
 • Enskilda föräldrar kan vända sig till BUP Sollentuna. (psykiatrisk öppenvård) telefon 08-514 522 50, eller till familjecentrum i Märsta. 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Länkar

Länkar