Policy gällande fotografering och dokumentation.

I förskoleverksamheten finns ett önskemål från vårdnadshavare att få fotografera  och filma, både den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Förskolan och förskolans gård är ingen allmän plats och det finns vårdnadshavare som inte vill att deras barn ska fortagraferas av andra. Med utgångspunkt från detta och efter samrått med vår jurist på barn- och ungdomsförvaltningen, Sigtuna kommun har följande policy:

  • Personuppgiftslagen (1998:204) Pul, kräver samtycke av publicering av bilder på individer på internet
  • Endast personal fotograferar och filmar den dagliga verksamheten för de pedagogiska dokumentationen
  • Vårdshavare får under ordnade former enligt personalens anvisningar fotografera sina egna barn. Det är tillåtet att fotografera före/efter tillexempel luciatåg under förutsättningar att inga andra barn är med i bilden eller att en överenskommelse är gjord med vårdnadshavare till de barn som man vill fotografera och dessa vårdnadshavare är med på tillställningen
  • Vårdnadshavare ska lämna sitt samtycke till  huruvida  barnet/barnen ska få förekomma på förskolans hemsida och sociala medier relaterat till förskolans arbete

Vi hoppas på förståelse för vårt ställningstagande som grundar sig på respekten på det enskilda barnets familj

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan