För dig som förälder

Vad förväntas av dig som förälder

Elefanten är ett föräldra-kooperativ, vilket betyder att alla föräldrar är delaktiga i drift och skötsel av förskolan. Praktiskt innebär det att delta vid städdagar, jour och familjedagar. Dessutom ingår alla föräldrar i en arbetsgrupp som driver frågor inom sitt område. I tillägg ingår fem föräldrar i styrelsen eller har andra förtroendeuppdrag såsom revisorer, valberedning, suppleanter eller liknande.

Aktiviteter

Följande aktiviteter är normalt det som föräldrarna är engagerade i utanför förskolan. Två gånger per termin träffas alla föräldrar för städdagar inom och utomhus. Arbetsgrupperna träffas minst fyra gånger per år. Styrelsen sammanträder löpande efter behov. Varje termin arrangeras en familjedag.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan