VARFÖR MONTESSORI?

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinniga läkare. Hon fann att barn med mentala och sociala problem förbättrades med intellektuell stimulans. Hon utvecklade med tiden en pedagogik metod som skulle hjälpa dessa barn och hon lyckades över förväntan. Maria Montessori överförde metoden på friska förskolebarn.

 

Pedagogiken utgår från noggranna observationer av barns utveckling och då blir hennes metod som ett svar på barnets egna behov och intressen.

Barnen är av naturen nyfikna, fulla av upptäckarglädje och vill lära nya saker. Maria Montessori insåg att barn har ”känsliga perioder”. Barn intresserar sig för lika saker i olika åldrar. Perioderna är lika för alla barn. Äta själv, gå, tala och bl.a. intresset för att skriva och läsa. Med rätt stimulans i varje period är barnen extra mottagliga för olika saker.

Montessorimaterialet är utarbetat att möta barnets intresse i olika mognadsstadier. Praktiska övningar blandas med sinnestränande och intellektuella övningar, och materialet går från det konkreta till det abstrakta.

Hjälp barnen att hjälpa sig själv är ett uttryck vi använder inom Montessoriförskolan. Varje individ behöver hjälp för att lära sig. Inlärningen däremot måste var och en klara på egen hand. En liten människa, som kan själv och klarar sig själv – kan också tillföra något i en grupp.

Med lyhördhet observerar läraren barnet utifrån sin kunskap och erfarenhet och talar om var kunskap finns att tillgå och visar hur materialet ska användas för att ge meningsfull sysselsättning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan