Organisation

Elefanten styrs av en styrelse som väljs av föräldrarna. Styrelsen består av tre-fem medlemmar samt två företrädare ur personalen. Styrelsen ansvarar för att rekrytera lärare som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Styrelsens arbete drivs genom arbetsgrupper vars ordförande rapporterar och verkställer styrelsen beslut inom sina respektive områden. Arbetsgrupperna kan givetvis också på eget initiativ driva aktivteter inom sitt område.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan