Verksamhet

En dag på Elefanten är ofta sig lik i struktur men innehållet varierar efter vad barnen själva väljer att sysselsätta sig med.

Som förälder vet Du att små barn är fulla av upptäckarglädje och vilja att lära. De mår bäst av en omgivning som kan ta tillvara på deras förmåga och erbjuda dem lämplig stimulans. I Montessoriförskolan är det alltid barnet själv som väljer sysselsättning. Vi vet att man lär så mycket bättre när man är nyfiken och verkligen har lust. Det är personalens uppgift att observera varje enskilt barns behov och egenskaper och utifrån det erbjuda stimulerande aktivteter. Varje barn som får denna chans, har oanade resurser att både vilja och kunna. Barnet tar verkligen för sig.


På en förmiddag hos oss mellan 08.00-11.00 ”arbetar” barnen med allehanda ting. Sy, måla, räkna, diska, lära sig skriva, baka mm. Det är inte et arbete med den vuxnes känsla av krav och besvär. Det är ett arbete med barnets glädje att lära och pröva på. Vi avbryter inte, hjälper inte till i onödan. Efter en presentation av materialet får barnet själv experimentera och öva.


Montessorimaterialet är självrättande och barnet ser - utan pekpinnar – när det blir fel.

När barnet arbetar med en uppgift får det ta den tid det tar. Barnet sitter självt, eller tillsammans med några barn, då oftast på en matta på golvet.


Allt material finns utplacerat på låga hyllor lättillgängligt för alla åldrar. Ett material av varje. Det är lugnt och tyst så länge ”arbetet” pågår. Hos oss önskar vi att barnet lär sig ansvar för sitt arbete och för varandra. Vid 11-tiden avslutas arbetet och en kort samling med sång och samtal tar vid innan lunch.


Den viktiga fria leken får sitt utrymme främst efter lunch. Då leker vi utomhus på gården, där det bl.a. finns gungor, lekstuga, sandlåda och rutschkana. Och vi går regelbundet till skogen med egen medhavd mellismatsäck i ryggsäcken.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan