Om förskolan

Norrbacka  förskola  ligger i anslutning till Norrbacka skolan och har skogen som närmaste granne. Vi lägger stor vikt vid att så ofta vi kan, vara utomhus så väl på gården som i skogen. Natur och miljö är därför naturliga inslag i vår vardag.

Vi har 6 åldersindelade grupper. De yngsta går på Pärlan och Juvelen och barnen flyttar sedan vidare med en eller flera pedagoger till Topasen, Smaragden, Månstenen och Bärnstenen. Vi vill att barnen ska få en inspirerande miljö utifrån sin mognadsnivå med så få avbrott i leken som möjligt och gott om tid att öva och pröva det som intresserar dem.

Gemensamt för Sigtuna kommuns förskolor är att vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Det ska vara roligt, lustfullt och meningsfullt att lära sig. Vi arbetar utifrån barnens intresse och försöker att utmana till ett nytt lärande.

Vad är Reggio Emilia?

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som är motståndare till alla färdiga program och metoder, det är en pedagogik som är i ständig förändring. Man ser barnen som forskare som kan och vill kommunicera med sin omvärld. Barnen har rätt till en stimulernade miljö med kamrater och vuxna som kan se dem som individer med olika tankar, känslor och uttryck.

De vuxnas roll är också att utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Man satsar framförallt på redskap och material som får barnen att skapa själva istället för specialutformat material och leksaker.

Hållbar framtid

Det nya projektområdet - Hållbar framtid - kommer samtliga kommunala förskolor att arbeta med under de tre närmaste åren.

Syftet med projektet är att aktivt ta tillvara och undersöka barns och vuxnas ekologiska känslighet, gentemot andra och gentemot miljön på ett sätt som genomsyras av lyssnande och utforskande, långsamhet och tid.

 

Norrbacka förskola har sen 2016 ingått i ett EU-projekt med staden Lomza i Polen. Lomza är vänort till Sigtuna kommun och har tidigare haft projekt med Sigtuna. Det här är första gången som förskolor har ett gemensamt projekt. Projektet syftar till att vi ska utveckla våra kunskaper om Hållbar framtid.

 

Marie Ulvmar förskolechef på Norrbacka förskoleenhet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan