Om förskolan

Förskolan Nyborgen har fyra hemvister, en för 1-2 åringar, Miniborgen, en för 2-3 åringar, Lillborgen, en för 3-4 åringar, Mellanborgen och en för 4-åringarna, Storborgen..

Nyborgens förskola leds av en förskolechef och Tinna Bergling som är verksamhetsledare.
Förskolan har en fin gård där det finns gott om plats för alla att leka. Gården har  utökats med en bit av skogen som för övrigt är vår närmsta granne. Vi arbetar mycket med att upptäcka, lära av och att vistas i naturen. Vi har också ett stort miljötänkande med källsortering och kompostering.  
Förskolan ligger i nära anslutning till Råbergsskolan som har elever från förskoleklass till skolår 6.

VÅR VISION

Vi vill ha en förskola som alla kan vara stolta över. Där alla ser möjligheter och får uppmuntran. Där hela barnet blir sett både vad gäller omsorg och lärande.
Arbetet ska vila på en gemensam värdegrund och tillsammans med föräldrarna ska vi sträva efter att

  • Alla har lika värde
  • Alla har rätt att känna sig trygga
  •  Alla ska känna till sina rättigheter och skyldigheter

Se Nyborgens film om  Skogen som  lärmiljö...

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan