Förskolans organisation 2017/2018

 


 

 

Organisation Nyborgens förskola

 

Nyborgens förskola leds av en förskolechef och en verksamhetsledare

Sylwia Szulik,  rektor

Tinna Bergling, verksamhetsledare

Miniborgen 1-2-åringar, 23 stycken.
Stina Bergold barnskötare
Karla Abarca barnskötare
Malin Johansson förskollärare
Veronica Sebart barnskötare
Ida Stålnacke
Carmen-Claudia Preda


Lillborgen 2-3 åringar, 30 stycken. 
 Åsa Larsson, barnskötare
Gunilla Werpers, förskollärare
Christina Malmström, barnskötare
Lena Johannisson barnskötare
Tatyana Gerasimova vikarie
Stina Albin vikarie


Mellanborgen 3-4 åringar, 28 stycken. 
Moa Jonsson barnskötare
Jennie Pallin barnskötare
Sandra Seidelin förskollärare
Cecilia Stafhammar Sanne, förskollärare

Storborgen 4-5 åringar, 29 stycken.
 Tinna Bergling, barnskötare 
Kerstin Olsson barnskötare
Tina Månsson, förskollärare  
Erika Mörk vikarie





 

 

 

 

 


    
  
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan