Styr- och stöddokument

I förskolan arbetar vi efter läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun har utifrån läroplanen utfärdat styrkort som alla förskolor och skolor ska förverkliga i sin verksamhet.

Utifrån läroplan och styrkort utarbetas en arbetsplan  varje år som uppdateras och revideras varje år.

Utöver detta utarbetas och revideras en likabehandlingsplan för varje enskild förskola i enheten varje år. Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan