Styr- och stöddokument

Bild på Läroplan för förskolanTillsammans med skolan strävar förskolan att lägga grunden till ett livslångt lärande. Sedan 1998 har förskolan sin egen läroplan, förkortas Lpfö 98/10, som regering och riksdag har bestämt. Från 1 juli 2011 gäller skollagen även för förskolan. I och med detta har även förskolans läroplan reviderats.

Vår lokala pedagogiska planering bygger på Lpfö98/10, skolplan för Sigtuna kommun som innehåller kommunens mål och riktlinjer, samt nationella styrdokument, till exempel Barnkonventionen. Den lokala pedagogiska planeringen uppdateras varje läsår.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan