För dig som förälder

Föräldrar är en resurs och därför är alla föräldrar välkomna att delta i verksamheten.                                                                   

Vi träffar nästan dagligen barnens föräldrar vid lämning och hämtning.

Vi bjuder in på utvecklingssamtal där vårdnadshavare och en  pedagog  samtalar om barnets utveckling och lärande. 

Vi får också föräldrasynpunkter via enkäter och på föräldramöten. 

Förskolechefen leder förskolans föräldrasamråd och skriver föräldrabrev/information

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan