För dig som förälder

Föräldrar är en resurs och därför är alla föräldrar välkomna att delta i verksamheten.                                                                   

Vi träffar nästan dagligen barnens föräldrar vid lämning och hämtning.

Vi bjuder in på utvecklingssamtal där vårdnadshavaren tillsammans med barn och pedagog får syn på och blir delaktiga i barnets utveckling och lärande.

Vi får också föräldrasynpunkter via enkäter och på föräldramöten. 

Förskolechefen leder förskolans föräldrasamråd och skriver föräldrabrev/information

    

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan