Grön Flagg

Tema Kretslopp

Att utgå från ett kretsloppstänkande i stora som små frågor är grunden i ett hållbart samhälle. I Sverige har vi mycket att vara stolta över. Exempelvis ett stort fungerande återvinningssystem av förpackningar samt att vara ett föregångsland runt många kemikaliefrågor. Fortfarande fattas dock mycket av grundförståelsen hos många av oss runt ett fungerande kretsloppstänkande.

Vi på Orion förskola har blivit certifierade för vårt arbete med tema kretslopp. Vi har aktivt arbetat med sortering av avfall. Såväl pappförpackningar, plast, glas och metall som matavfall, vilket vi komposterat i en kompost som vi själva har byggt. 

Vi har studerat fjärilens kretslopp. Vi beställde fjärilslarver från England samt en nätbur där pupporna fick bo. Barnen fick följa fjärilens utveckling från larv till puppa till - fjäril.

Barnen har även fått ställa sina hypoteser om vad de tror är nedbrytbart. Vi fäste olika material på en planka, som exv. skinka och en plastpåse och frågade barnen vad, likt komposten som bröts ner.


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan