Föräldrainformation för Steninge Förskolors APT- möten och studiedagar 2019

2016-02-05

 

Under vårterminen-19 på Steninge förskolors gemensamma möten kommer vi att börja kl.17.00 på ORIONS FÖRSKOLA.

De föräldrar som behöver omsorg efter kl. 16.30  hämtar sina barn på ORIONS FÖRSKOLA.

Prata med pedagogerna om ni har behov av omsorg så vi kan anpassa vikariebehovet.

DATUM NÄR DETTA GÄLLER:

Måndag  14/1

Måndag  4/2

Fredag 1/3 Studiedag Steninge förskolor

Måndag  4/3

Måndag 1/4 

Måndag 8/4 Samråd på Orionsförskola mellan kl. 18.30-20.00

Måndag 29/4 förskolevis 

Fredag 24/5 Studiedag Steninge förskolor

Måndag 27/5

Måndag 10/6

 

 

 VÅRTERMINENS STUDIEDAGAR  ÄR:

Fredag 1/3

Fredag 24/5

 

 

 

 

                    Cristina Ahlstrand, Förskolechef Steninge förskolor

                             Arbetslagsledare Monica Gomez Orions Fsk

                             Arbetslagsledare Inga-Lill Järestedt Saturnus Fsk

                             Arbetslagsledare Solveig Eriksson Raketens Fsk

 

    

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan