Ragna förskola

På Ragna förskola arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat.

Vi har en härlig utomhusmiljö, stora gårdar och nära till naturen. Våra värdeord är meningsskapande, olikhet och delaktighet. Från och med hösten 2016 arbetar vi med det kommunövergripande projektet Hållbar framtid.

Förskolan har två hemvister. På Månen går de yngre barnen och på Solstrålen går de äldre barnen. Som femåringar flyttas barnen vissa år över till Edda förskola.

Edda och Ragna är en förskoleenhet och har gemensam ledning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation