Kvalitet i förskolan

Sigtuna kommun har 2015 beslutat att alla arbetslag vid kommunala förskolor ska använda ett likvärdigt material för att bedöma hur väl kvaliteten i förskolans processer motsvarar läroplanens krav och intentioner. Syftet är att bidra till diskussioner och reflektioner om den egna verksamheten och synliggöra förskolans egna bedömning av sina resultat och utvecklingsbehov.

Vi använder pedagogisk dokumentation och den praktiska verksamheten som underlag för bedömning. Det betyder att vi för en medveten reflektion där den egna praktiken kritiskt granskas mot styrdokument och vetenskapliga teorier.

I vårt förskoleområde följer vi kontinuerligt upp resultaten för vår verksamhet, identifierar utvecklingsområden och utvecklas i ett ständigt förändringsarbete. Detta arbetar vi med på våra planeringsdagar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan