Styr- och stöddokument

Bild på Läroplan för förskolanTillsammans med skolan strävar förskolan att lägga grunden till ett livslångt lärande. Sedan 1998 har förskolan sin egen läroplan, Lpfö 98, som regering och riksdag har beslutat om. Från 1 juli 2011 gäller skollagen även för förskolan. Förskolans läroplan har reviderats flera gånger, senast 2016.

Edda och Ragna förskoleenhets lokala arbetsplan bygger på Lpfö98, Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram samt nationella styrdokument, till exempel Barnkonventionen. Den lokala arbetsplanen uppdateras varje läsår.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan