Föräldrainformation för Steninge Förskolors APT- möten och studiedagar 2018

2016-02-05

Under vårterminen -18 på Steninge förskolors gemensamma möten kommer vi att börja kl.17.00 på ORIONS FÖRSKOLA.

De föräldrar som behöver omsorg efter kl. 16.30  hämtar sina barn på ORIONS FÖRSKOLA.

Prata med pedagogerna om ni har behov av omsorg så vi kan anpassa vikariebehovet.

DATUM NÄR DETTA GÄLLER:

Måndag  15/1

Måndag  12/2

Måndag  12/3

Måndag  9/4

Måndag  7/5

Måndag  4/6

 VÅRTERMINENS STUDIEDAGAR  ÄR:

Fredag 6/4

Fredag 25/5

 

 

    

 

 

               Cristina Ahlstrand, Förskolechef Steninge förskolor

                           Arbetslagsledare Monica Gomez Orions Fsk

                           Arbetslagsledare Inga-Lill Järestedt Saturnus Fsk

                           Arbetslagsledare Solveig Eriksson Raketens Fsk

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan