Om förskolan

På våra förskolor ska alla känna sig välkomna, respekterade och accepterade. Förskolans verksamhet grundas på ett demokratiskt förhållningssätt och en positiv människosyn.

Vi visar respekt för individen och medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat. Alla i personalgruppen är goda förebilder i samspelet med barnen och andra vuxna i den demokratiska processen.

Barnen får utifrån sin förmåga vara med att utforma och ha inflytande på förskolans miljö samt verksamhet. Inom förskolan arbetar vi med att stärka barns självförtroende och ansvarskänsla, uppmuntrar och utvecklar barns medkänsla och inlevelseförmåga.

Vi arbetar aktivt med att stävja stereotypa könsroller och arbetar för jämställdhet. Olikheter är en tillgång och ingen ska bli särbehandlad för att den är annorlunda eller inte tycker likadant. Vi är alla olika men har ett lika värde. Barn ska känna att de är betydelsefulla och en tillgång i gruppen.

 

Kreativ återvinning - barns intelligenta skapande

Brage, Saga och Ymer förskolor har en viktig sak gemensamt. Alla avdelningar på förskolorna har en atelje där utbudet av material är varierat på en mängd olika sätt. Vi arbetar nämligen med återvinningsmaterial.

 Tillsammans med barns lust och fantasi kan vilket material som helst bli en kreativ skapelse. Vi kallar det för kreativ återvinning. Att skapa med sådant material utmanar individen både praktiskt, abstrakt, estestiskt, intellektuellt, tekniskt, etiskt och sinnligt.  Att barn ska få möjligheten att kunna ge "icke färdiga" material en mening, en "själ", är inte bara inspirerande att tänka utan även ett grundläggande arbetssätt på förskolorna.

På Brage förskola finns återvinningscentralen som både Saga och Ymer förskolor har tillgång till. Här lämnar vi återvinningsmaterial som vi får från föräldrar, företag och pedagoger. Ett stort tack till både föräldrar och företag som hjälper oss att göra det möjligt för barnen att ha tillgång till spännande material!

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan