För dig som förälder

Vi vill att alla föräldrar skall känna inflytande och delaktighet i verksamheten i enlighet med förskolans läroplan.

På hösten har varje avdelning ett föräldramöte där man får information och möjlighet att komma med frågeställningar som är specifika för avdelningen.

På föräldramötet utses representanter till föräldrasamrådet.

Föräldrasamrådet träffas, tillsammans med områdets förskolechef och representanter från avdelningarna på Sätuna förskola, en till två gånger per termin.

Varje termin har vi ett enskilt utvecklingssamtal där barnet, förälder/föräldrar och en pedagog deltar.

Det finns också möjlighet till samtal mellan förälder/föräldrar och pedagog om så önskas.

 (Telefonnummer för sjukanmälan till höger >)

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan