Om förskolan

Paviljong med 4 avdelningarPaviljong med 2 avdelningar

 

 

 

 

 

Sätuna förskola ligger nära Märsta station och naturen.  Vi har två avdelningar för de yngsta barnen 1 - 3 år, 2 avdelningar för de äldre barnen 3 - 5 år och en avdelning för 5 åringar.

Personalgruppen består av förskollärare och barnskötare som med sina olika kompetenser bildar tre arbetslag. De leds närmast  av 2 arbetslagsledare.

Vi hämtar inspiration från Reggio Emilias pedagogiska tankar. För oss innebär det bl.a. att se det kompetenta barnet, vara medforskare och ge utmaningar. Miljön skall vara lockande, spännande och utmanande för barnet. Vi använder oss av dokumentation för att se barnets lärande, kunna reflektera i vårt arbete och synliggöra vår verksamhet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan