Luftballongen 3 - 4 år

På Luftballongen vill vi att barnen ska känna sig trygga, utvecklas och få ny kunskap.


Vi arbetar i projekt där läroplanens mål vävs in på ett naturligt sätt.Hållbar framtid, daggmask

Vårt gemensamma projekt läsåret 2016 -17 är "Hållbar framtid".

Vi arbetar med hur man skapar hållbara relationer i barngruppen. Vi jobbar mycket med återvinning och har en egen miljöstation på avdelningen.  

Barnen arbetar i mindre grupper, där de i samspel med varandra lär och utvecklas av och med varandra.Hållbar framtid 2

Som pedagoger utforskar och upptäcker vi tillsammans med barnen. Vi lyssnar in deras tankar och idéer och vi reflekterar tillsammans.Hållbar framtid

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt för vi arbetet framåt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan