Vallmon 3 - 4 år

Del av naturenPå Vallmon vill vi att barnen ska känna sig trygga, utvecklas och få ny kunskap. Utifrån förskolans läroplan och Sigtuna kommuns gemensamma projekt arbetar vi med " Hållbar framtid" tillsammans med barnen.

Barnen arbetar i mindre grupper med både hållbara relationer och hållbar miljö som för oss är viktiga delar av en hållbar framtid.

SniglarHållbara relationer skapar vi genom möta varandra med respekt, se likheter och olikheter, och samspela i en trygg miljö.

Hållbar miljö skapar vi genom att återvinna både på förskolan med en egen återvinningsstation och genom att besöka kommunens återvinningsstation.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan