Om förskolan

Steninge förskolor består av tre förskolor; Orion, Raketen och Saturnus.

Orions förskola har sex avdelningar; Lilla Björn 1,5 till 2 år, Lilla Räven 1 till 1,5 år, Ödlan och Stora Räven 2 till 4 år, Stora Björn 3 till 4 år och Draken med 5 åringar.

Raketens förskola har två avdelningar; Apollo 1 till 2,5 år och Jupiter 2,5 till fem år.

Saturnus förskola har tre avdelningar: Månen 1 till 2 år, Planeten 2 till 3 år. Och Tellus 3 till 5 år.De yngre barnen sover middag utomhus.

Barnsyn

Vi vill ha ett aktivt, nyfiket barn som är på upptäcktsfärd i världen. Vi utgår från att alla barn är kompetenta, de kan och vill, därför koncentrerar vi oss på möjligheterna istället för begränsningarna. Utifrån barnens frågor och funderingar arbetar vi i projekt. Ett exempel på projekt är att om barnen är intresserade av fåglar talar vi om dem, går ut i skogen och tittar på dem, ritar av dem, gör fåglar i lera, sjunger om dem osv. Vi utmanar barnens tankar exempelvis genom att fråga; Hur kommer fågelungen in i ägget?” Projektinriktat arbetssätt förutsätter nyfikna och intresserade pedagoger som tillsammans med barnen kan fundera över livets frågor.

Kunskapssyn

Det ska vara roligt, lustfullt och meningsfullt att lära sig. Vi arbetar utifrån barnens intresse och försöker att utmana till nytt lärande. Barngruppen är en viktig resurs. I lekens form söker och erövrar barnen kunskap genom att träna socialt samspel, bearbeta känslor, utforska och kommunicera. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation bl.a. portfolio för att barnen ska se sin egen utveckling.

Läromiljön

Vi lägger stor vikt i att skapa en bra lärmiljö för barn. Miljön ska vara tillgänglig, utmanande och funktionell. Den inre miljön anpassas efter barnens ålder och behov. Material är lätt tillgängligt och finns i rätt höjd. Vi satsar på ”rum i rummet” för att barnen ska få flera vrår att vara i. Alla avdelningar har låga bord så barnen kan ta sig upp och ner på stolarna själva.

Obs! Åldersindelningen är inte något exakt, utan kan bero på barnets mognad, barngruppens sammansättning, kötid och mån av plats på de olika avdelningarna.

 

Området har en ledningsgrupp som består av en rektor och arbetsplatsledare från varje förskola. Ledningsgruppen träffas regelbundet.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan