Grön flagg

Steninge förskolor arbetar med ett miljöprojekt kallat Grön flagg. Förskolorna arbetar med olika projekt, Saturnus förskola har valt ett projekt kallat "Livsstil och hälsa". I detta projekt arbetar vi med:

  • Kost - Vårt mål är att grundlägga goda matvanor.
  • Miljö - Vårt mål är att minimera stressen i förskolan så mycket det bara går, samt att lära barnen värna om och uppskatta våran miljö.
  • Hygien - Vårt mål är att grundlägga goda hygienvanor hos barnen för att minska smittspridning.
  • Rörelse - Vårt mål är att barnen ska vilja och tycka om att röra sig mycket och att de tycker att det är roligt att motionera och att vara utomhus.
  • Naturstig - Vårt mål är att barnen ska tycka att det är skönt och roligt att vara i skog och mark.

Grön Flagg är den svenska grenen av en internationell miljöutmärkelse som leds av FEE (Foundation for Environmental Education). Den är Sveriges största miljöutmärkelse anpassad för skola och förskola.

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling.

Genom att anmäla sig till Grön Flagg blir man medlem i ett nätverk om fler än tusen förskolor och skolor i Sverige som också arbetar med miljöfrågor.

Den gröna flaggan ska vara hissad varje dag förutom på flaggdagar där den svenska flaggan hissas.

 

Ytterligare information
vill du veta mer om "Grön Flagg" följ länken till höger.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Länk till