Värdegrund

Våra förskolor präglas av lust, glädje och nyfikenhet. Det är en plats där leken fantasin och kreativiteten och språket har stor betydelse.

Pedagogerna är förebilder som visar vägen till ett demokratiskt samhälle. Förskolan är en plats där barn, föräldrar och pedagoger känner sig delaktiga och värdefulla.

Vi skapar trygghet för föräldrar och vi ger goda utvecklingsmöjligheter till barnen. Vår kunskapssyn är att barn lär sig hela tiden och att det finns många olika sätt att lära sig på.

Det är viktigt att barnen har tilltro till sin egen förmåga och att vi hjälper dem att  utveckla sin självständighet.

Hos oss har gruppen stor betydelse.I grupp lär sig barn socialt samspel får samanhang i tillvaron och skapar goda kamratrelationer. Varje barn är en tillgång i gruppen och alla barn är sedda.

Pedagogernas ansvar att ständigt förnya sig och utveckla rutiner/arbetsmetoder så det kommer barnet tillgodo.      

SATURNUS VÄRDEGRUND

På Saturnus:

  • är alla lika mycket värda
  • får alla säga sin mening även om vi tycker olika
  • bryr vi oss om varandra
  • känner vi oss trygga
  • är det roligt och lärorikt
  • lär vi oss värna om djur och natur

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan