Till dig som vårdnadshavare

På Silverskattens förskola är ni föräldrar/vårdnadshavare en viktig del i vår verksamhet. På den här sidan finns det lite matnyttig information till er.Fruktfat


Föräldrasamverkan

  • Föräldrarmöten en gång per läsår
  • Föräldrarsamråd en gång per termin
  • Läroberättelsesamtal – föräldrarna är välkomna att samtala med en pedagog om barnets utveckling och lärande
  • Traditionsbundna aktiviteter som;
    Lucia och sommarfest
  • Föräldrar är alltid välkomna att vara med barnen på förskolan under verksamheten. Inflytande och delaktighet är viktigt

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (ur Lpfö98 s.14, Reviderad 2010).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan