Föräldrasamråd

 

Föräldrasamrådet består av föräldra- och personalrepresentanter från vår förskola och leds av förskolechef Kamilla Vestin.

Samrådet träffas 2-3 gånger/år och är en länk mellan ledning och föräldrar. Samrådet arbetar för att öka föräldrarnas inflytande och insyn i verksamheten och för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på förskolan.

Grundidén för samrådet är


Att skapa en mötesplats för föräldrar och personal.
Att kunna påverka och föra fram idéer.
Samarbete som främjar förskolan:
Att arbeta för en god kvalitet.

Protokoll förs vid varje möte och delges övriga föräldrar och personal.
Vid varje möte är det våra barns bästa som står i fokus.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan