Avdelningar och Verksamhet

 Vi är en liten förskola med 20 - 25 barn i åldern 1-5 år. Vi använder traditionell förskolepedogogik med språklprofil. Vi vistas mycket utomhus. Vi har två avdelningar Lilla och Stora Björn.

På Lilla Björn finns barn mellan 1-3 år och på Stora Björn finns 3-5 åringar. 

Vi delar in barnen i grupper.

Småfolket  1-3 år

Trollungar 3-4 år

Skogsmöss 4-5 år

  

Mån-ons arbetar barnen i sina grupper på förmiddagarma.

Vi arbetar med olika teman utifrån läroplanens stävande mål

Vi har miniröris 1 gång / vecka

Trollungarna går till skogen 1 gång / vecka

Skogsmössen går också till skogen  1 gång/vecka med matsäck

Vi följer naturens växlingar och årstidernas traditioner. Vi fångar upp barnens intresse och arbetar med tema utifrån detta.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan