Organisation

Rektor:
Mary Wahlund

Biträdande rektor:
Maria Österberg

Verksamhetsledare:
Joakim Lundberg

Skutans hemvister:

Yngre hemvisten:

Består av avdelning Jord där barnen är mellan 1-2 år och Vatten där barnen är mellan 2-3 år.

Äldre hemvisten:

Består av avdelning Luft där barnen är mellan 3-4 år och Ljus där barnen är 4-6 år.

 

Barnantalet varierar mellan avdelningarna, främst beroende på barnens ålder. Pedagogerna som arbetar på förskolorna är förskollärare och barnskötare.

Skutan, Norrbacka och Björkens förskolor räknas som ett verksamhetsområde; möten, organisationsutveckling, kompetensutveckling och fackliga överläggningar med mera sker gemensamt. Organisationen förändras utifrån barngruppernas behov.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan