Köket

I köket på Tils förskola lagas det mesta från grunden och maten dukas upp i våra matsalar eller på avdelningen.

 Matsedlarna utformas av kommunens enhet MatEn och du hittar dem via knappen till höger.

Från och med höstterminen 2018 begär Sigtuna kommun in läkarintyg/utdrag ur journal för de barn på förskola och skola som ansöker om allergikost eller särskild kost av medicinska skäl.  
Särskild kost av medicinska skäl som inte är allergikost kommer också innefattas av kravet på läkarintyg/utdrag ur journal. Det kan vara exempelvis diagnoser som gör att man behöver anpassad kost. 
Läkarintyget/utdraget ur journal får inte vara äldre än 1 år. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan