Vid sjukdom

Är barnet sjukt ska det meddelas till repektive avdelning på förskolan så fort som möjligt.

Ring förskolan dagen innan barnet kommer tillbaks till förskolan efter sjukdom, för att meddela att barnet är friskt. 

"Det är ert barns allmäntillstånd som avgör. Barnet ska klara av att vara med en hel dag i verksamheten med utevistelse. Tänk på att även om barnet är pigg och glad hemma kan det reagera annorlunda när det händer mycket runt omkring på förskolan." 

Informationen ovan är hämtad ur "Smitta i förskolan", utgiven av Socialstyrelsen.  

  • Efter feber ska barnet vara hemma minst en feberfri dag.
  • Barn som kräks eller har diarré ska vara hemma minst 48 timmar efter tillfrisknande. Barnet ska även kunna äta fast föda innan man återvänder till förskolan.
  • Vid smittsam sjukdom som t.ex. vattkoppor, ögoninflammation, impetigo(svinkoppor)och andra vätskande sår ska barnet vara hemma.
  • Vid penicillinbehandling ska barnet vara hemma 2-3 dagar efter påbörjad kur.
  • Personalen får inte ge medicin till barnet.

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan