Om Tilsborg

Tilsborg förskola startade förskoleverksamhet januari 2014
Förskolan har sex avdelningar som ligger samman två och två, med en gemensam entré och ett nära samarbete.

Förskolan har barnen organiserade i åldershomogena avdelningar, där barnantalet varierar beroende på barnens åldrar.

Sparven & Kråkan 1-2 år
Staren & Bofinken 2-3 år
Lärkan & Ugglan 4-5 år

Gemensamt för Sigtuna kommuns förskolor är inspiration av den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Utgångspunkt och grundsyn är det kompetenta barnet som vill växa, lära och veta. Så läroplanens intentioner och de värden som förknippas med Reggio Emilia styr vårt pedagogiska arbete.

På Tilsborg vill vi betona värdet av möten mellan pedagoger och barn. Den gemensamma platsen för alla avdelningar är torget och matsalen som har förbindelse med alla avdelningar.

Där startas och avslutas dagen tillsammans med barn från alla avdelningar.
På torget ligger också den gemensamma matsalen där det dukas upp till buffé vid alla måltider.

Måltiderna blir på detta sätt ett lärande tillfälle för barnen som själva får hämta mat och bära sin tallrik till bordet.

Vårt arbete utgår från barnens intressen i våra projekt och aktiviteter, barnen delas in i mindre grupper. I mindre grupper har pedagogen bättre förutsättningar att kommunicera och hålla i barnens intresse samt att utmana barnen i deras lärprocesser.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan