Om förskolan

Tingvalla förskola består av två hemvister med fyra grupper, två  avdelningar för barn 1-2 år, en avdelning för åldern 3-4 år och en avdelning för barn 4-5 år. På Tingvalla har vi ett nära samarbete mellan avdelningarna, där alla känner alla.

Vi är ett väl sammansatt personallag med ambition och målsättning att ge dig som förälder och ditt barn en bra personlig omsorg.

Vårt arbete grundar sig på traditionell förskolepedagogik med inspiration från Reggio Emilia, vilket innebär att barnen får viss kunskap om alla ämnesområden, till exempel naturupplevelser, musik och målning,  där barnets behov står i centrum. 
Föräldrasamverkan sker bland annat genom föräldramöten, utvecklingssamtal,föräldrasamråd och den dagliga kontakten.

Vi vistas mycket utomhus på vår gård, som inbjuder och lockar till lek.
Närheten till skog och äng gör utevistelsen omväxlande!

Vår innemiljö inbjuder till annorlunda möjligheter! Vi har lekvind, öppen spis och spännande vinklar och vrår.
Traditioner, årets och förskolans egna, är viktiga inslag i vår verksamhet.

 

                 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan