Styr- och stöddokument

Tillsammans med skolan strävar förskolan att lägga grunden till ett livslångt lärande. Sedan 1998 har förskolan sin egen läroplan, förkortas Lpfö 98, som regering och riksdag har bestämt. Från 1 juli 2011 gäller skollagen även för förskolan. I och med detta har förskolans läroplan reviderats.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar

Relaterade länkar