Sjukanmälan

 

Sjukanmälan

Om barnet är sjukt och inte kan komma till förskolan vill vi att ni ringer till oss senast kl 8.30. Meddela också oss när barnet är friskt, gärna dagen innan.

Nätverket:

Ibland vänder vi oss till BVC, logoped, specialpedagog eller förskolepsykologen för rådgivning.

Telefonsamtal:

Ni får gärna ringa under dagen och prata med oss om ni undrar hur det går för ert barn.

Försäkring:

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen gäller även på väg till och från förskolan. Försäkringen gäller enbart skadade kroppsdelar, vid materiella skador gäller era privata försäkringar.    

Tystnadsplikt:

Vi har tystnadsplikt vilket innebär att ingen information om er eller erat barn lämnas ut till någon.

Anmälningsplikt:

Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan