Om förskolan

Vallmon är en fyra-avdelnings förskola som består av avdelningarna Tuvan och Gläntan 1-3 år, Dungen och Ängen 3-5 år

"Gå över Tuvan in i Gläntan genom Dungen och ut på Ängen och plocka en Vallmobukett"

Personalgruppen består av förskollärare och barnskötare som med sina olika kompetenser bildar ett arbetslag. De leds närmast av en verksamhetsledare.

Vi hämtar inspiration från Reggio Emilias pedagogiska tankar. För oss innebär det bl.a. att se det kompetenta barnet, vara medforskare och ge utmaningar. Miljön skall vara lockande, spännande och utmanande för barnet. Vi använder oss av dokumentation för att se barnets lärande, kunna reflektera i vårt arbete och synliggöra vår verksamhet.

  
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan