Avdelningar och verksamhet

Vallmons förskola har fyra avdelningar, Tuvan, Gläntan 1-3 år och Dungen, Ängen 3-5 år.

Vi är ute varje dag mellan kl. 8.00 och 11.00. Vi har även möjlighet att gå ut på eftermiddagen.

Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia, bland annat genom att ha ett medvetet förhållningssätt där vi ser barnen som kompetenta barn med många resurser. Vi ser miljön som föränderlig både inne och ute.

Vi är med i Sigtuna kommuns projekt "Ung och sund".

För att synliggöra barnen och deras lärande dokumenterar vi mycket med digitalkamera.

Dokumentationen samlar vi i barnens Jag-pärmar som bygger på Förskolans läroplan och Vallmons lokala arbetsplan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan