Tuvan

På Tuvan är vi 15 barn och 3 pedagoger. Vi har även tillgång till en extra pedagog ibland.Såpbubbla som fångar solljuset

Då vi är ute mellan klockan åtta och elva varje dag vill vi även att utemiljön ska vara inspirerande. 

På gården finns rutschkana, sandlåda, lekstugor och cyklar men även annat arbetsmateriel, såsom däck, brädor, rör, rännor och stockar. Arbetsmaterielet används till det barnen vill använda det till. T ex hinderbanor, kojor, byggen, vattenrännor och bollbanor.

Alla barn får försöka själva och de får hjälpa till utifrån sin förmåga.

Om ett barn behöver hjälp med något kan barnen hjälpa varandra med stöd utav pedagogerna.

Ett tillåtande, ärligt och nyfiket förhållningssätt är en annan viktig del i vår verksamhet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan