Gläntan

På Gläntan är vi 15 barn och 3 pedagoger. Vi har även tillgång till en extra pedagog ibland.

Miljön

Såpbubblor mot himmelenMiljön både inne och ute är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill skapa en tillgänglig och inspirerande miljö utifrån de barn vi har i gruppen. Miljön är hela tiden föränderlig.
Inne vill vi att barnen ska se vad man kan göra och var. Materialet ska vara lättillgängligt för dem.


Då vi är ute varje dag i alla väder vill vi även utemiljön är inspirerande.
På gården finns rutschkana, sandlåda, lekstuga och cyklar men även annat arbetsmaterial, såsom däck, rännor, klossar mm. Arbetsmaterialen används till det barnen vill använda det till. T.ex. hinderbanor, kojor, byggen, vattenrännor och bollbanor. Vi har en grind som tar oss direkt ut på en stor gräsmatta.

Ett tillåtande och ärligt nyfiket förhållningssätt är en annan viktig del i vår verksamhet. Alla barn får försöka själva och de får hjälpa till utifrån sin förmåga. Om ett barn behöver hjälp med något kan barnen hjälpa varandra med stöd utav pedagogerna.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan