Arbetsenheter

På Väringaskolan finns fem arbetsenheter.

Det är förskola 1-5 år, förskoleklass - skolår 3, skolår 4-6, fritidshem samt kansli/kök/vaktmästeri.

Varje arbetsenhet har en arbetsenhetsledare (ae-ledare) som fungerar som en länk mellan rektor och pedagoger/elever/föräldrar i enheten.

Möten för ae-ledarna hålls varannan vecka.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan