Förskolan i Ur och Skur Videknopparna - Fristående förskola

I Ur och Skur Videknopparna finns i Til i Sigtuna. Vi har naturen in på knuten och närhet till Til- och Munkholmsskogarna samt Mälaren. Vi är ute i naturen i stort sett varje dag och gör regelbundet utflykter till främjartorpet Embarsboda i Rävsta.

Förskolan drivs som ett personalkooperativ. På förskolan är vi 18-23 barn och fyra pedagoger, två förskollärare och två barnskötare, alla med grund- och grenutbildning I Ur och Skur. 

Lärande i och om naturen

Grundidén i pedagogiken är att barns lust att lära samt behov av rörelse, spänning och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. I planeringen utgår vi från Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), Sigtuna kommuns skolplan, I Ur och Skurs mål och modell för förskoleverksamhet (se bild) samt I Ur och Skurs miljöplan.

I Ur och Skurs mål är att, med läroplanerna (Lpo -94 och Lpfö-98)
som grund

  • ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla,
  • ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet,
  • ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten,
  • ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen,
  • ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen, och
  • ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Skogsknytte

Skogsknyttar är de yngsta barnen på vår förskola, ca 1-3 år. Här ligger fokus på att barnen ska känna sig trygga i naturen och ha roligt tillsammans. Vi upptäcker och upplever  tillsammans med våra sinnen. För Skogsknyttarna är matsäcken ofta dagens höjdpunkt. 

Skogsmulle

De äldre barnen på förskolan går på Skogsmulle. Målsättningen med
Skogsmulle är att lära barnen att vara rädda om och ta hänsyn till naturen,
att upptäcka och uppleva naturens små och stora under i alla väder.

Skrinna

Barnskridskoskola har vi för barn från 3 år. Vi börjar så fort man spolat isen som ligger ca 250 meter från förskolan. Med hjälp av roliga lekar och sånger lär sig barnen snabbt att behärska sina skridskor.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation