Arbetsplaner

Förskolans mål är att förverkliga waldorfpedagogikens intentioner där barnets behov står i centrum.

Varje barn skall ges möjlighet att utveckla sin indivdualitet i ett socialt sammanhang.

Pedagogerna arbetar med utgångspunkt från antoposofin där strävan är att ur en helhetssyn på människans utveckling ge barnet bästa möjliga förutsättningar för att kunna utvecklas till en fri, harmonisk och socialt vuxen människa.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan