Avdelningen Guldfisken

Välkommen till Guldfisken - Vår småbarnsavdelning

På Guldfisken är det fyra barn och en fröken i varje liten grupp och barnen är mellan 18 månader upp till 3 år.

Det lilla barnet är ännu inget gruppbarn. De har ett stort behov av direktkontakt med en vuxen som kan ge sin fulla uppmärksamhet för det lilla barnet. Vi försöker i småbarnsgruppen att ta vara på de små stunderna till direktkontakt som uppstår under dagens lopp i olika sammanhang. Lämpliga tillfällen  tex vid blöjbyte ,knäppa en knapp, hjäla till med kläderna osv.Det gäller att vara närvarande vid dessa tillfällen och ofta är det inte bara orden som är avgörande utan också våra gester. Barnen får också höra ramsor,verser och sånger vid olika tillfällen under dagen. I småbarnsgruppen behöver varje barn en förtrogen vuxen som ger barnet ett hölje av värme, glädje och goda vanor, en dagsrytm och årsrytm.Den ständigt återkommande dagsrytmen och upprepningen av de goda vanorna ger barnet ett igenkännande som skapar trygghet. Målsättningen ska vara att barnet ur en grundtrygghet ska få utveckla kraften att vilja kunna sjäv. Den fria leken och kreativiteten är viktig och därför består leksakerna av enkla föremål i naturmaterial som tilltalar barnens alla sinnen och inspirerar till eget skapande .

Några korgar med mjuka dockor, djur i trä och tovad ull, enkla träbilar, stolar och bord att bära och klättra på. Dessa få saker ger barnen oändliga möjligheter i leken. Barnens lek sker under överinseende av fröken som tar hand om dagens sysslor under tiden. Matlagning, handarbete, disk och viss städning sker samtidigt som barnen är i rummet och ingår som en naturlig del i dagen.Maten vi lagar är ekologisk och vegetarisk. I den lilla gruppen tränas det sociala samspelet på ett lugnt sätt och vid den dagliga utevistelsen då alla tre grupperna är tillsammans sker den sociala träningen i en lite större grupp. Föräldramöten hålls gemensamt med alla småbarnsgruppernas föräldrar 1-2 gånger per termin, utvecklingssamtal för de allra minsta enbart vid behov och 2,5-3 åringarna sista terminen de är i småbarnsgruppen. Föräldrarana turas om att städa våra fina lokaler under helgerna.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan