Vår vision

Vi vill ge barnen en lugn miljö där de kan utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Alla barn ses som egna individer med olika behov.

Vi vill ge barnen upplevelser och erfarenheter som kan lägga grunden för viljan till en livslång lust att lära.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan